G Suite: Ứng dụng cộng tác và năng suất dành cho doanh nghiệp

THAY ĐỔI HOẶC RESET PASSWORD TRONG GMAIL

THAY ĐỔI HOẶC RESET PASSWORD TRONG GMAIL

Bạn có thể thay đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên mật khẩu. Mật khẩu Tài khoản Google của bạn được sử dụng để truy cập vào nhiều sản phẩm của Google, như Gmail và YouTube.

 

Thay đổi mật khẩu của bạn

1. Mở Google Account của bạn. Bạn có thể cần phải đăng nhập.

2.Trong phần “Sign-in & security,” chọn Signing in to Google.

3. Chọn Password. Bạn có thể cần đăng nhập lại.

4. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Change Password.

Đặt lại mật khẩu của bạn

1. Làm theo các bước để khôi phục tài khoản của bạn. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận đó là tài khoản của bạn và một email sẽ được gửi cho bạn. Nếu bạn không nhận được email:

  • Kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư hàng loạt của bạn.
  • Thêm noreply@google.com vào sổ địa chỉ của bạn.
  • Để yêu cầu một email khác, hãy làm theo các bước để khôi phục tài khoản của bạn.
  • Kiểm tra tất cả các địa chỉ email bạn có thể đã sử dụng để đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2. Chọn mật khẩu bạn chưa sử dụng với tài khoản này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *