G Suite: Ứng dụng cộng tác và năng suất dành cho doanh nghiệp

Tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1)
(không chịu thuế)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) (1+2+3)+(3)*10% (2+4)+(4)*10%
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
info.vn/ pro.vn/ health.vn/
ac.vn
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.init.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn/
.binhduong.vn/ .kontum.vn/
.thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/
.laichau.vn/ .tiengiang.vn/
.camau.vn/ .lamdong.vn/
.travinh.vn/ .caobang.vn/
.langson.vn/ .tuyenquang.vn/
.daklak.vn/ .laocai.vn/
.vinhlong.vn/ .daknong.vn/
.longan.vn/ .yenbai.vn/
.dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/
.phuyen.vn/ .dongnai.vn/
.ninhthuan.vn/ .cantho.vn/
.dongthap.vn/ .phutho.vn/
.danang.vn/ .gialai.vn/
.quangbinh.vn/ .haiphong.vn/
.hagiang.vn/ .quangngai.vn/
.bacninh.vn/ .hanam.vn/
.quangnam.vn/ .bentre.vn/
.thaibinh.vn/ .hatinh.vn/
.quangninh.vn/ .binhthuan.vn/
.angiang.vn/ .haiduong.vn/
.quangtri.vn/ .namdinh.vn/
.haugiang.vn/ .soctrang.vn/
.vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/
.hoabinh.vn/ .sonla.vn/
.hanoi.vn/ .backan.vn/
.hungyen.vn/ .tayninh.vn/
.nghean.vn/ .baclieu.vn/
.khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt 0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ
Tên miền 1 ký tự .VN 200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền 2 ký tự .VN 200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
Transfer Tên miền .VN
về T.D Group
Phí transfer Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (1+2+3)+(3)*10%
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
info.vn/ pro.vn/ health.vn/
ac.vn
Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.name.vn Miễn phí 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
.init.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn/
.binhduong.vn/ .kontum.vn/
.thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/
.laichau.vn/ .tiengiang.vn/
.camau.vn/ .lamdong.vn/
.travinh.vn/ .caobang.vn/
.langson.vn/ .tuyenquang.vn/
.daklak.vn/ .laocai.vn/
.vinhlong.vn/ .daknong.vn/
.longan.vn/ .yenbai.vn/
.dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/
.phuyen.vn/ .dongnai.vn/
.ninhthuan.vn/ .cantho.vn/
.dongthap.vn/ .phutho.vn/
.danang.vn/ .gialai.vn/
.quangbinh.vn/ .haiphong.vn/
.hagiang.vn/ .quangngai.vn/
.bacninh.vn/ .hanam.vn/
.quangnam.vn/ .bentre.vn/
.thaibinh.vn/ .hatinh.vn/
.quangninh.vn/ .binhthuan.vn/
.angiang.vn/ .haiduong.vn/
.quangtri.vn/ .namdinh.vn/
.haugiang.vn/ .soctrang.vn/
.vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/
.hoabinh.vn/ .sonla.vn/
.hanoi.vn/ .backan.vn/
.hungyen.vn/ .tayninh.vn/
.nghean.vn/ .baclieu.vn/
.khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn
Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền 1 ký tự .VN Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền 2 ký tự .VN Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.com Miễn phí 299.000 đ 239.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.net Miễn phí 309.000 đ 269.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
250.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ 229.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
230.000 đ
.info Miễn phí 369.000 đ 99.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
280.000 đ
.best Miễn phí 509.000 đ
.xyz Miễn phí 280.000 đ 29.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
263.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ 50.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
250.000 đ
.online Miễn phí 719.000 đ 49.000 đ
(Giá 28k chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.store Miễn phí 1.175.000 đ 79.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.site Miễn phí 800.000 đ 50.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.tech Miễn phí 1.296.000 đ 92.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.fun Miễn phí 475.000 đ 70.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.space Miễn phí 475.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.us Miễn phí 249.000 đ 205.000 đ
.cc Miễn phí 535.000 đ 480.000 đ
.biz Miễn phí 375.000 đ 290.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.eu Miễn phí 298.000 đ Không được phép transfer
.me Miễn phí 711.000 đ 651.000 đ
.tel Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ 590.000 đ
.name Miễn phí 298.000 đ 215.000 đ
.tv Miễn phí 829.000 đ 750.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 700.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 1.215.000 đ 1.085.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 278.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ 360.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.540.000 đ 2.330.000 đ
.com.ru Miễn phí 325.000 đ 210.000 đ
.pro Miễn phí 385.000 đ 110.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
340.000 đ
.sx Miễn phí 950.000 đ
.pw Miễn phí 475.000 đ 181.000 đ
.nl Miễn phí 250.000 đ 193.000 đ
.in.net Miễn phí 215.000 đ 157.000 đ
.la Miễn phí 950.000 đ 814.000 đ
.solar Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.house Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.florist Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 714.000 đ 650.000 đ
.farm Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cool Miễn phí 742.000 đ 670.000 đ
.watch Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.bargains Miễn phí 739.000 đ 2.515.000 đ
.boutique Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cheap Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 742.000 đ 678.000 đ
.domains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cab Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 742.000 đ 2.600.000 đ
.builders Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.training Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 1.186.000 đ 990.000 đ
.camp Miễn phí 1.200.000 đ 1.080.000 đ
.repair Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.codes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.viajes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.limo Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.company Miễn phí 199.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 506.000 đ 450.000 đ
.management Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.center Miễn phí 506.000 đ 440.000 đ
.email Miễn phí 506.000 đ 450.000 đ
.solutions Miễn phí 506.000 đ 462.000 đ
.support Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.agency Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.bike Miễn phí 742.000 đ 670.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.186.000 đ 1.085.000 đ
.guru Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.clothing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.estate Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.enterprises Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.186.000 đ 1.059.000 đ
.land Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ventures Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holdings Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 1.159.000 đ 950.000 đ
.recipes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.club Miễn phí 388.000 đ 309.000 đ
.buzz Miễn phí 890.000 đ 820.000 đ
.equipment Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.gallery Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 506.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 506.000 đ 460.000 đ
.today Miễn phí 485.000 đ 395.000 đ
.technology Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.directory Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 479.000 đ 150.000 đ
.dance Miễn phí 590.000 đ 936.000 đ
.democrat Miễn phí 881.000 đ 1.255.000 đ
.futbol Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.immobilien Miễn phí 881.000 đ 799.000 đ
.reviews Miễn phí 880.000 đ 799.000 đ
.shoes Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.moda Miễn phí 742.000 đ 678.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ
.bar Miễn phí 1.469.000 đ
.associates Miễn phí 742.000 đ
.media Miễn phí 731.000 đ
.lease Miễn phí 1.186.000 đ
.kaufen Miễn phí 742.000 đ
.toys Miễn phí 1.186.000 đ
.town Miễn phí 731.000 đ
.university Miễn phí 1.183.000 đ
.uk Miễn phí 202.000 đ 169.000 đ
.accountants Miễn phí 2.400.000 đ 4.200.000 đ
.actor Miễn phí 890.000 đ 2.500.000 đ
.attorney Miễn phí 1.131.000 đ 2.663.000 đ
.audio Miễn phí 3.018.000 đ 4.468.000 đ
.berlin Miễn phí 1.480.000 đ 1.200.000 đ
.bharat Miễn phí 255.000 đ 220.000 đ
.bid Miễn phí 721.000 đ 705.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.070.000 đ 2.800.000 đ
.blue Miễn phí 382.000 đ 319.000 đ
.build Miễn phí 1.775.000 đ 1.608.000 đ
.capetown Miễn phí 690.000 đ 590.000 đ
.casa Miễn phí 610.000 đ 590.000 đ
.christmas Miễn phí 1.620.000 đ 1.400.000 đ
.click Miễn phí 249.000 đ 180.000 đ
.cn Miễn phí 240.000 đ 181.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.co.com Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.co.de Miễn phí 252.000 đ 240.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.consulting Miễn phí 742.000 đ 650.000 đ
.cooking Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.country Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.credit Miễn phí 2.338.000 đ 2.005.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.690.000 đ 3.290.000 đ
.cricket Miễn phí 694.000 đ 1.408.000 đ
.degree Miễn phí 1.034.000 đ 950.000 đ
.dentist Miễn phí 1.131.000 đ 707.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.diet Miễn phí 3.048.000 đ 2.600.000 đ
.durban Miễn phí 690.000 đ 520.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.engineer Miễn phí 881.000 đ 790.000 đ
.fashion Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.fishing Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.flowers Miễn phí 3.150.000 đ 2.800.000 đ
.forsale Miễn phí 743.000 đ 660.000 đ
.garden Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.gift Miễn phí 474.000 đ 420.000 đ
.global Miễn phí 1.770.000 đ 1.550.000 đ
.green Miễn phí 2.219.000 đ 2.003.000 đ
.guitars Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.haus Miễn phí 742.000 đ 660.000 đ
.help Miễn phí 681.000 đ 619.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.135.000 đ 2.850.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ 115.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.805.000 đ
.hosting Miễn phí 8.500.000 đ 567.000 đ
.ink Miễn phí 579.000 đ 650.000 đ
.investments Miễn phí 2.199.000 đ 1.989.000 đ
.jobs Miễn phí 362.000 đ 3.249.000 đ
.joburg Miễn phí 690.000 đ 595.000 đ
.juegos Miễn phí 8.930.000 đ 8.190.000 đ
.kim Miễn phí 385.000 đ 353.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.131.000 đ 809.000 đ
.link Miễn phí 249.000 đ 193.000 đ
.loans Miễn phí 2.338.000 đ 2.140.000 đ
.london Miễn phí 1.110.000 đ 1.020.000 đ
.luxury Miễn phí 16.004.000 đ 12.520.000 đ
.menu Miễn phí 888.000 đ 804.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.nyc Miễn phí 775.000 đ 590.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.party Miễn phí 666.000 đ 630.000 đ
.pics Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.pictures Miễn phí 326.000 đ 289.000 đ
.pink Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ 115.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.408.000 đ
.property Miễn phí 5.484.000 đ 2.821.000 đ
.pub Miễn phí 742.000 đ 660.000 đ
.quebec Miễn phí 983.000 đ 800.000 đ
.red Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.rocks Miễn phí 300.000 đ 240.000 đ
.rodeo Miễn phí 740.000 đ 670.000 đ
.sagathan Miễn phí 350.000 đ 263.000 đ
.sc Miễn phí 2.515.000 đ 2.300.000 đ
.science Miễn phí 666.000 đ 666.000 đ
.sexy Miễn phí 1.273.000 đ 1.160.000 đ
.shabaka Miễn phí 470.000 đ 356.000 đ
.social Miễn phí 881.000 đ 814.000 đ
.software Miễn phí 909.000 đ 814.000 đ
.soy Miễn phí 775.000 đ 660.000 đ
.surf Miễn phí 655.000 đ 520.000 đ
.tattoo Miễn phí 944.000 đ 567.000 đ
.tires Miễn phí 2.352.000 đ 2.100.000 đ
.tokyo Miễn phí 415.000 đ 380.000 đ
.trade Miễn phí 721.000 đ 689.000 đ
.uno Miễn phí 784.000 đ 399.000 đ
.vc Miễn phí 940.000 đ 899.000 đ
.vegas Miễn phí 1.480.000 đ 1.350.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ 620.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.webcam Miễn phí 721.000 đ 614.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
403.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.wiki Miễn phí 580.000 đ 543.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ 850.000 đ
.sx Miễn phí 950.000 đ 805.000 đ
.date Miễn phí 832.000 đ
.win Miễn phí 666.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ
.download Miễn phí 666.000 đ
.life Miễn phí 750.000 đ
.shop Miễn phí 832.000 đ
.yoga Miễn phí 694.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ
.travel Miễn phí 2.870.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .com Miễn phí 308.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .net Miễn phí 308.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .info Miễn phí 405.000 đ
.fr Miễn phí 570.000 đ
.run Miễn phí 800.000 đ
.sale Miễn phí 881.000 đ
.sex Miễn phí 2.646.000 đ
.adult Miễn phí 2.427.000 đ
.adult Miễn phí 2.427.000 đ
.porn Miễn phí 2.427.000 đ
.photo Miễn phí 666.000 đ
.casino Miễn phí 3.799.000 đ
.it Miễn phí 1.000.000 đ
.cloud Miễn phí 589.000 đ
.world Miễn phí 740.000 đ
.express Miễn phí 750.000 đ
.vip Miễn phí 415.000 đ
.finance Miễn phí 1.159.000 đ
.business Miễn phí 199.000 đ
.gifts Miễn phí 714.000 đ
.coupons Miễn phí 2.115.000 đ
.taxi Miễn phí 2.115.000 đ
.salon Miễn phí 1.170.000 đ
.blog Miễn phí 694.000 đ
.art Miễn phí 285.000 đ
.report Miễn phí 505.000 đ
.news Miễn phí 562.000 đ
.vin Miễn phí 1.400.000 đ
.live Miễn phí 560.000 đ
.page Miễn phí 950.000 đ
.dev Miễn phí 600.000 đ
.design Miễn phí 1.050.000 đ 375.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.com.sg
.app Miễn phí 510.000 đ
.com.tw
.com.co Miễn phí 270.000 đ
.io
.studio
Giá chưa gồm VAT
Chú ý: Một số đuôi tên miền quốc tế có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm