Vault

Theo dõi những nội dung quan trọng. Lưu giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu của tổ chức bạn trong một số ứng dụng có Vault dành cho các phiên bản G Suite Business và Enterprise.

  • Bảo vệ dữ liệu của bạn và luôn được bảo vệ
  • Tìm thấy nội dung bạn hiện đang tìm kiếm, xuất nội dung đó bất cứ lúc nào

Vault

Lưu giữ dữ liệu và eDiscovery dành cho G Suite.

Các câu hỏi thường gặp về Vault

Some of Our Results

100%

eDiscovery là gì?

100%

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong tài khoản đã xóa?

100%

Làm cách nào để mua Vault cho gói G Suite của tôi?