Trang trình bày

Tạo và chỉnh sửa các bản trình bày đẹp trong trình duyệt của bạn—không cần có phần mềm. Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc nên mọi người luôn có phiên bản mới nhất.

  • Nhận xét, trò chuyện và chỉnh sửa trong thời gian thực
  • Trang trình bày dễ thiết kế

Trang trình bày

Cùng nhau tạo các bản trình bày đẹp

Là một doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi có nhân viên làm việc trên toàn thế giới. Giờ đây họ sẽ có thể giao tiếp và cộng tác trong thời gian thực bằng Google Tài liệu, Google Trang tính và Google Trang trình bày từ PC, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ.

Some of Our Results

100%

Google Trang trình bày cung cấp các loại tính năng gì?

100%

Tôi có thể chuyển đổi các bản trình bày khác thành Trang trình bày không?

100%

Tính năng đồng chỉnh sửa hoạt động như thế nào?