Meet

Kết nối mọi người trong nhóm của bạn nhờ tính năng hội nghị truyền hình cho doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở hạ tầng toàn cầu an toàn và mạnh mẽ của Google. Meet được cung cấp kèm theo G Suite và G Suite cho Giáo dục.

  • Được các doanh nghiệp trên toàn thế giới tin tưởng.
  • Trải nghiệm hội họp dễ dàng.
  • Được thiết kế dành cho mọi loại hình doanh nghiệp.
  • Tham gia cuộc họp khi di chuyển.
  • Tham gia cuộc họp khi di chuyển.
  • Cũng hoạt động với các giải pháp hội họp khác.

Google Meet

Cuộc họp video an toàn cho doanh nghiệp của bạn.

Câu hỏi thường gặp về Google Meet

Some of Our Results

100%

Người tham gia bên ngoài có thể tham gia cuộc gọi không?

100%

Tôi có cần cài đặt gì không?

67%

Tôi có cần dùng dịch vụ bên thứ ba để truy cập bằng phương pháp quay số không?