Chat

Google Chat giúp các nhóm và doanh nghiệp cộng tác với nhau một cách dễ dàng và hiệu quả ở bất cứ đâu qua tin nhắn trực tiếp và cuộc trò chuyện nhóm. Giao tiếp với bất cứ đồng nghiệp nào một cách an toàn, đồng thời cải thiện cách thức làm việc theo nhóm nhờ có cuộc trò chuyện, tệp và việc cần làm được chia sẻ.

  • Xem tất cả tin nhắn của bạn ở cùng một nơi
  • Cộng tác thông qua các phòng riêng
  • Khai thác tối đa sức mạnh của G Suite

Google Chat

Đơn giản hóa tính năng nhắn tin riêng và nhắn tin theo nhóm

Các câu hỏi thường gặp về Google Chat

Some of Our Results

100%

Làm cách nào để bắt đầu dùng ứng dụng Chat?

100%

Google Chat có gì khác so với Hangouts?

100%

Tôi có ý tưởng cho bot. Làm cách nào để tôi có thể bắt đầu?