Gmail

Gmail phiên bản mới nhất giúp bạn dễ dàng nắm bắt công việc quan trọng. Với nền tảng email bảo mật và không có quảng cáo, bạn cũng có thể trò chuyện, gọi video hoặc gọi thoại và luôn nắm bắt được công việc của dự án thông qua các nhiệm vụ và tệp được chia sẻ – tất cả ngay trong Gmail.

  • Nhận email tùy chỉnh @yourcompany
  • Khả năng tích hợp mạnh mẽ
  • Được thiết kế nhằm bảo vệ bạn trước các mối đe dọa

Gmail

Email bảo mật dành cho doanh nghiệp và nhiều tính năng khác

G Suite cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập đáng tin cậy và tiện lợi vào các email và tài liệu của chúng tôi, bất kể chúng tôi đang ở đâu.

Some of Our Results

100%

Phiên bản Gmail trả phí có gì khác biệt?

100%

Người dùng có thể có nhiều địa chỉ email không?

100%

Tôi có thể di chuyển email hiện có sang G Suite không?