Biễu mẫu

Tạo các biểu mẫu tùy chỉnh cho cuộc khảo sát và bản câu hỏi mà không mất thêm chi phí. Thu thập mọi dữ liệu trong một bảng tính và phân tích dữ liệu ngay trong Google Trang tính.

  • Tạo biểu mẫu dễ dàng như tạo tài liệu
  • Gửi bản khảo sát chuyên nghiệp đến khách hàng
  • Phân tích câu trả lời với bản tóm tắt tự động

Biểu mẫu

Dễ dàng tạo các cuộc khảo sát và biểu mẫu cho mọi người

Chúng tôi phải thu thập thông tin từ 200 trường học khắp Hàn Quốc cho một dự án. Việc đối chiếu và phân tích trước đây mất nhiều ngày. Với Google Forms, thông tin được tổng hợp trong cùng ngày.

Some of Our Results

100%

Mọi người có cần tài khoản Google để phản hồi biểu mẫu không?

100%

Tôi có thể giữ biểu mẫu ở chế độ riêng tư chỉ cho công ty của mình không?

100%

Google Biểu mẫu có thể xử lý một số lượng lớn phản hồi không?