Thiết bị đầu cuối

Đơn giản hóa mọi thứ và luôn cải tiến. Tính năng quản lý điểm cuối dành cho Android, iOS, Windows, Chrome OS, MacOS và Linux rất dễ thiết lập và sử dụng.

  • Bảo mật dữ liệu
  • Quản lý các thiết bị đầu cuối chỉ từ một nơi
  • Cung cấp cho nhân viên của bạn các ứng dụng ngay khi họ cần

Quản lý điểm cuối

Tính năng quản lý điểm cuối dành cho Android, iOS, Windows, Chrome OS, MacOS và Linux

Google đã được xướng tên trong Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2018 cho Gói quản lý di động dành cho doanh nghiệp.

Some of Our Results

100%

Có mất thêm chi phí để sử dụng tính năng quản lý thiết bị đầu cuối không?

100%

Tính năng quản lý thiết bị đầu cuối có hoạt động trên các thiết bị Android, iOS, MacOS và Windows không?

100%

Làm cách nào để bắt đầu sử dụng tính năng quản lý thiết bị đầu cuối?