Drive

Lưu trữ bất kỳ và mọi tệp. Truy cập tệp mọi lúc, mọi nơi từ máy tính để bàn và thiết bị di động. Kiểm soát cách chia sẻ tệp.

  • Nhận tất cả dung lượng lưu trữ mà bạn cần
  • Tìm thấy nội dung quan trọng trước cả khi bạn tìm kiếm
  • Sắp xếp các tệp của nhóm vào cùng một nơi
  • Truy cập vào tệp từ máy tính mà không cần sử dụng trình duyệt

Lưu trữ, truy cập và chia sẻ tệp của bạn ở một nơi an toàn

Lưu trữ, truy cập và chia sẻ tệp của bạn ở một nơi an toàn

Chúng tôi tiết kiệm 10% thời gian của mỗi người hàng tuần và cảm giác có thể làm được điều đó thật tuyệt.

Some of Our Results

160%

Tôi có thể di chuyển tệp từ giải pháp lưu trữ hiện tại sang Drive không?

100%

Tôi có bao nhiêu bộ nhớ với Drive?

170%

Phiên bản Drive dành cho doanh nghiệp có gì khác biệt?