Tài liệu

Tạo và chỉnh sửa tài liệu văn bản ngay trong trình duyệt của bạn—không cần có phần mềm chuyên dụng. Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc và mọi thay đổi được lưu tự động.

  • Nhận xét, trò chuyện và chỉnh sửa trong thời gian thực
  • Làm việc với tất cả các loại tệp phổ biến
  • Lịch sử sửa đổi không giới hạn

Tài liệu

Xử lý văn bản cho nhóm

Google Documents đã giúp thúc đẩy quá trình kinh doanh của chúng tôi khiến việc phê duyệt các hợp đồng hiệu quả hơn và cải thiện tính minh bạch trong giao tiếp giữa các phòng ban theo thời gian thực

Some of Our Results

100%

Google Tài liệu có hoạt động ngoại tuyến không?

100%

Tôi có thể chia sẻ tệp trên Google Tài liệu ra bên ngoài không?

100%

Tôi có thể chuyển đổi tài liệu hiện có của mình thành Google Tài liệu không?