Lịch

  • Giảm thời gian lên kế hoạch và dành nhiều thời gian hơn để làm việc trên lịch dùng chung tích hợp liền mạch với Gmail, Drive, Danh bạ, Sites và Meet, nhờ đó bạn luôn biết sự kiện nào sắp diễn ra.
  • Lên lịch thông minh cho cuộc họp
  • Truy cập từ máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn

Lịch

Lịch trực tuyến tích hợp được thiết kế cho các nhóm

Toàn bộ hoạt động của chúng tôi hiện được tích hợp với G Suite. Tính năng lịch dùng chung có chức năng như là công cụ quản lý nhân sự – các nhà quản lý nắm rõ hơn khối lượng công việc của nhóm và có thể phân công lại công việc nếu một thành viên trong nhóm bị quá tải hoặc không rảnh. Điều này không chỉ giúp tăng năng suất mà còn đảm bảo thời hạn được đáp ứng và khách hàng hài lòng.

Some of Our Results

100%

Tôi có thể tạo lịch nhóm không?

100%

Tôi có thể di chuyển và đồng bộ hóa tất cả lịch của mình không?

100%

Lịch Google có lời nhắc sự kiện không?