Quản trị

Dễ dàng thêm người dùng, quản lý thiết bị và định cấu hình bảo mật cũng như cài đặt để dữ liệu của bạn luôn được an toàn. Quản trị không cần sách hướng dẫn.

  • Bảo mật và kiểm soát
  • Quản lý thiết bị đầu cuối
  • Tính minh bạch về quyền truy cập và vùng dữ liệu
  • Chương trình Bảo vệ nâng cao

Quản trị viên

Quản lý G Suite cho tổ chức của bạn

Các câu hỏi thường gặp về Quản trị

Some of Our Results

100%

Làm thế nào để đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của tôi?

100%

Tài khoản người dùng là gì?

100%

Tôi có thể thay đổi vùng dữ liệu theo đơn vị tổ chức (OU) được không?